Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

Referenties

NAZB

November 2011

Wat hebben wij gedaan:


Omschrijving

Informatievoorziening heeft de hoogste prioriteit op deze website. In deze eerste fase is vooral de nadruk gelegd op de "gewone" bezoeker.


In het vervolg stadium wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een Extranet om zodoende onderling nog meer te kunnen communiceren via de website.


Middels diverse formulieren kan worden aangemeld voor cursussen. De formulieren kunnen geheel zelfstandig worden opgemaakt en gekoppeld aan de website.In samenwerking met: